Phát huy vai trò Bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt Đảng

- Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, phát hành là tài liệu quan trọng, cần thiết phục vụ sinh hoạt chi bộ. Đây là kênh thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc nâng cao chất lượng Bản tin cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của mỗi chi bộ.

Góp phần đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ

Trước buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Triệu Văn Liều, Bí thư Chi bộ thôn cùng chi ủy thôn Khuổi Củng bao giờ cũng đọc rất kỹ, nắm bắt toàn bộ nội dung bản tin Thông báo nội bộ. Sau đó thống nhất với chi ủy nội dung sinh hoạt, những thông tin sẽ truyền đạt. Đồng chí Liều cho biết, trong điều kiện ở bản vùng cao còn thiếu nhiều thông tin thì Bản tin Thông báo nội bộ là tài liệu quý giúp đồng chí và các đảng viên trong chi bộ kịp thời nắm bắt thông tin các sự kiện quan trọng diễn ra trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng cho đội ngũ đảng viên.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sử dụng có hiệu quả Bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt chi bộ và coi đây là một tài liệu không thể thiếu trong các cuộc họp chi bộ. Ở một số chi bộ, Bản tin được đảng viên truyền tay nhau đọc để từng người có điều kiện nghiên cứu kỹ hơn nội dung thông tin. Những thông tin quan trọng của bản tin giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bản tin cung cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; các tin, bài có tính lý luận - thực tiễn về công tác xây dựng đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống.

Một buổi sinh hoạt chi bộ thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế (Sơn Dương).

Bên cạnh đó, Bản tin có các tin, bài về việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả bản tin

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, từ tháng 1/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đổi mới phương pháp biên tập Bản tin Thông báo nội bộ. Những nội dung trọng tâm được trình bày dưới hình thức Infographic giúp chi bộ có thể giới thiệu tóm tắt các nội dung cơ bản. Nội dung có trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức được cải tiến, hình ảnh được lựa chọn kỹ, đặc sắc theo chủ đề tuyên truyền trong tháng, phản ánh sinh động các hoạt động, các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh... Qua đó giúp các bí thư chi bộ dễ dàng lựa chọn những tin, bài quan trọng hoặc trình bày tóm tắt những nội dung chính. Hằng tháng số lượng phát hành Bản tin là 6.123 cuốn và được gửi tới các đối tượng theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban biên tập sẽ đề xuất phát hành các số chuyên đề đáp ứng phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền trong toàn Đảng bộ,

Trong quá trình lưu hành Bản tin Thông báo nội bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sử dụng, quản lý theo quy định. Việc rà soát, cập nhật danh sách, địa chỉ các chi bộ, đảng bộ và các đối tượng sử dụng, được cập nhật liên tục và thường xuyên. Hằng năm, trong chương trình kiểm tra công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đều có lồng ghép nội dung kiểm tra việc quản lý, sử dụng, lưu hành Bản tin Thông báo nội bộ của các chi bộ, đảng bộ. Qua thực tiễn chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn cho thấy, các chi bộ, đảng bộ, báo cáo viên cấp ủy các cấp sử dụng, bảo quản, lưu hành Bản tin Thông báo nội bộ bảo đảm đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời, chủ động chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, đơn vị... Nhiều nội dung thông tin được cụ thể hóa bằng các infographic ngắn gọn, trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền nhanh và sâu rộng hơn.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Bản tin Thông báo nội bộ góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới Ban Tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin, bảo đảm nội dung thông tin thiết thực, hiệu quả mang tính định hướng tư tưởng, có tính giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn, những vấn đề thời sự; các thông tin về công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phê phán những tư tưởng lệch lạc, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó cần phát huy trách nhiệm, đổi mới phương thức tuyên truyền của người đứng đầu chi bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; phối hợp chỉ đạo công tác cấp phát, quản lý, sử dụng Bản tin một cách hiệu quả đáp ứng nhu cầu việc nghiên cứu, đọc, tìm hiểu của cán bộ, đảng viên.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục