Quyết liệt thu ngân sách tháng cuối năm

- Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2023, song nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn rất khó khăn. Cục Thuế tỉnh cùng các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời ngân sách nhà nước.

Với nỗ lực của toàn ngành Thuế, tổng thu nội địa tháng 11 năm 2023 ước thực hiện là 500 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 2.457,8 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 77,8% dự toán UBND tỉnh giao. Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế phấn đấu thu thêm 700 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của cả năm 2023, bên cạnh sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thu, cơ quan Thuế các cấp đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đồng thời chú trọng công tác hỗ trợ người nộp thuế để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận "Một cửa".

Năm 2023, thành phố Tuyên Quang được giao thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất là 300 tỷ đồng. Số thu tiền sử dụng đất còn phải thực hiện từ nay đến cuối năm là gần 180 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn do thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng khiến nguồn thu thuế từ sử dụng đất giảm mạnh. Mặt khác, một số dự án lớn có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tìm được nhà đầu tư, cùng với hệ thống ngân hàng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản... làm cho hoạt động thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hoàng Thanh Phong cho biết, một số chính sách thuế mới ban hành như: giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm tiền thuê đất, giảm thuế giá trị gia tăng, giảm lệ phí trước bạ xe ô tô, gia hạn thời hạn nộp thuế… và thị trường bất động sản giảm mạnh đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Những yếu tố này làm giảm nguồn thu so với cùng kỳ năm 2022 khoảng 460 tỷ đồng. 

Nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cũng chiếm tỷ trọng tương đối trong tỷ trọng tổng thu ngân sách nhưng năm nay số thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn vẫn chưa mấy khả quan do ảnh hưởng của lãi suất, lạm phát, chính sách tiền tệ, khả năng tiếp cận nguồn vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp nên chưa tạo ra được nguồn thu.

Cán bộ Thuế tuyên truyền chính sách thuế mới cho các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Sơn Dương.

Để đạt và vượt  kế hoạch thu ngân sách nhà nước đề ra, những ngày còn lại của năm 2023, ngành Thuế tỉnh đề ra các giải pháp như: đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế, phí phát sinh; thông báo và đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân nộp các khoản thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; các trường hợp thuê đất hằng năm có thông báo nộp tiền thuê đất bổ sung do điều chỉnh đơn giá thuê đất trong năm 2023; đôn đốc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm 2023 đảm bảo tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm; theo dõi đôn đốc số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ đến hạn nộp trong cuối năm 2023 và không để tồn đọng.

Ngành Thuế tỉnh tập trung nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai quyết liệt chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, phân công, chỉ đạo tới từng đơn vị, cán bộ thuế cùng với các liên đội thuế phối hợp với UBND xã, phường rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh và chuẩn bị công tác thuế khoán năm 2024. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục