Tập huấn về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động báo chí

- Trong 2 ngày 13 và 14-10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Thông tư 18/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử phục vụ cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, sản phẩm dịch vụ công cho các cơ quan báo chí và đơn vị hành chính sự nghiệp cả nước.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Các học viên được truyền đạt các nội dung về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử.

Đại biểu Báo Tuyên Quang dự lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, học viên tham gia thảo luận, nêu câu hỏi và được giảng viên, ban tổ chức giải đáp thắc mắc về cách triển khai thực hiện thông tư, áp dụng vào hoạt động của từng địa phương.

Lớp tập huấn giúp các đơn vị xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho mục tiêu tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động, kinh phí quản lý hành chính, nâng cao hiệu suất lao động, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục