Thơ: Miền cổ tích

Tác giả: Đường Lãng Du - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ