Thơ: Mỗi lần về

Tác giả: Hoàng Thị Bích Phú - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ