Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.373 tỷ đồng

- Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.373,34 tỷ đồng, đạt 40,93% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 36,14% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 58,03% so với cùng kỳ năm 2023.

Công ty Xăng dầu Tuyên Quang là một trong những doanh nghiệp hoàn thành tốt nộp ngân sách Nhà nước.

Hiện có 6/16 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ thu bình quân so với dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao, gồm: Thu khác ngân sách đạt 235,6%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đạt 67,2%; thuế thu nhập cá nhân 62,1%; các loại phí, lệ phí đạt 52,4%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 47,4%; thuế bảo vệ môi trường 44,7%.

Có 10 khoản thu, sắc thuế không đạt tiến độ thu bình quân so với dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao là: Thu hoa lợi công sản, đất công ích đạt 14,4%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 15,2%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 16,5%; Thu tiền sử dụng đất đạt 24,7%,...

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Thuế tỉnh tập trung các giải pháp như: Triển khai chính sách, pháp luật thuế và công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và rà soát quản lý các nguồn thu mới phát sinh… bảo đảm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 3.862  tỷ đồng.

Tin, ảnh: Mai Dung

Tin cùng chuyên mục