Tiếp tục thực hiện tốt quy chế bầu cử trong Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Chiều 14-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; một số sở, ngành của tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng và các hướng dẫn của Ban Bí thư, tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai nghiêm túc trong các cấp ủy, tổ chức đảng để triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác bầu cử tại đại hội cũng như bầu cử bổ sung đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Việc thực hiện các nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng đã được các cấp ủy và đảng viên chấp hành nghiêm; trong quá trình thực hiện luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc bầu ra cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị; quyền ứng cử, đề cử, bầu cử của đảng viên được đảm bảo; nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng được quy định rõ ràng, cụ thể, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Về thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của BCH Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo cáo việc thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng.

Công tác tuyên truyền, chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được đẩy mạnh; hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được phát huy, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân một số hạn chế trong triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử trong Đảng; đề xuất một số nội dung cụ thể để bổ sung, sửa đổi quy chế bầu cử. Thảo luận việc nhận diện những biểu hiện, vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay, giải pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đấu tranh ngăn chặn không để suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản, quy định, định hướng về công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng, Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiên cứu đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện một cách khoa học, bài bản, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Đồng chí lưu ý, cần tiếp tục rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, phát triển đảng viên, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ, công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tạo đà vững chắc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2030 và các giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục