Tọa đàm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về XLVPHC

- Sáng 26-4, Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Lãnh đạo Sở Tư pháp điều hành thảo luận tại buổi Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an các huyện, thành phố.

Những năm qua, công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2021 – 2023, trên địa bàn tỉnh đã xử phạt 76.285 vụ, 79.296 đối tượng; tổng số quyết định XPVPHC đã thi hành trên địa bàn tỉnh là 70.284/79.342 quyết định ban hành. Tổng số tiền phạt thu được là trên 140,3 tỷ đồng...

Qua đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân… Bên cạnh đó, công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và bất cập.

Các đại biểu tham gia Tọa đàm đã tập trung tham luận, trao đổi, thảo luận làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thể chế, về thực tiễn thi hành trong công tác XLVPHC thuộc các lĩnh vực, phạm vi quản lý của ngành, địa phương, nhất là những lĩnh vực xảy ra nhiều vi phạm, lĩnh vực phức tạp như: Tài nguyên môi trường, thuế, kiểm lâm, công an... Đồng thời, đề xuất các giải pháp và kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác XLVPHC; thống nhất về quan điểm, nhận thức trong quá trình áp dụng pháp luật XLVPHC.

Qua đó, Sở Tư pháp đã tiếp thu, tổng hợp để báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo và kiến nghị, đề nghị cơ quan, cấp có thầm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, trong đó có việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL ở địa phương về công tác XLVPHC.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục