Tổng kết mô hình nuôi cá chép ruộng gắn với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm

- Ngày 25-10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết, nghiệm thu mô hình nuôi cá chép ruộng gắn với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại xã Trung Hà.

Mô hình nuôi cá chép ruộng được thực hiện tại thôn Bản Ba 1, xã Trung Hà quy mô 1 ha/11 hộ tham gia với 30.000 con giống cá chép V1. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giá trị đầu tư mua giống cá chép, vật tư chăn nuôi. 

Người dân xã Trung Hà thu hoạch cá.

Sau 8 tháng thực hiện, cá sinh trưởng phát triển tốt, trên đơn vị 1ha, sản lượng cá thu về được 4,08 tấn, mang lại doanh thu hơn 285 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi trên 130 triệu đồng/ha. Từ việc cho thu nhập từ nuôi cá chép ruộng thì việc cấy lúa vẫn thực hiện bình thường, qua theo dõi cây lúa trồng trên ruộng nuôi cá sinh trưởng phát triển tốt.

Đồng thời, từ cá người dân chế biến mắm cá truyền thống, liên kết với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó sản phẩm từ cá tăng lên 30 - 35% so với bán cá tươi. Cùng với đó, tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh đề nghị xã Trung Hà tiếp tục duy trì mô hình; tại các địa phương có điều kiện phát triển cá chép ruộng trên địa bàn toàn tỉnh triển khai, nhân rộng mô hình vào các năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục