Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

- Theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý, những người sau đây được trợ giúp pháp lý:

1. Người có công với cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em.

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

b) Người nhiễm chất độc da cam;

c) Người cao tuổi;

d) Người khuyết tật;

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

h) Người nhiễm HIV.

* So với Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2006 (Điều 10), Luật TGPL năm 2017 mở rộng diện người được TGPL (từ 06 diện người lên 14 diện người), 02 đối tượng được kế thừa hoàn toàn từ Luật TGPL năm 2006 là người thuộc hộ nghèo và người có công với cách mạng; 02 đối tượng được kế thừa và mở rộng là trẻ em không nơi nương tựa thành tất cả trẻ em, người dân tộc thiểu số “thường trú” thành “cư trú” tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (cư trú sẽ rộng hơn thường trú vì cư trú bao gồm thường trú và tạm trú); bổ sung 02 nhóm là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (hiện nay đang thuộc trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự) và người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo để bảo đảm chính sách hình sự đối với các nhóm đối tượng này. Ngoài ra, Luật TGPL năm 2017 đã quy định mới, mở rộng đối tượng TGPL cho 08 nhóm người như tại khoản 7 Điều 7 - đây là những thân nhân của liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; người khuyết tật; người yếu thế; người bị suy giảm miễn dịch, cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh…có khó khăn về tài chính, không đủ khả năng để thuê dịch vụ pháp lý.                                                                                                 

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục