Từ ngày 15/5/2024, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần

- Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, từ ngày 15/5/2024, thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất thay vì 06 tháng một lần theo Quyết định 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017. Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

Giá bán điện bình quân sẽ được tính toán theo quy định tại Điều 4 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg ngày 26/03/2024. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá, chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá theo cơ chế quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định 05/2024/QĐ-TTg.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 05/2024/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/5/2024 và thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg.

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục