Tuyên Quang được đề xuất thí điểm dự án Giảm phát thải trong lâm nghiệp

- Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Tuyên Quang được chọn là 1 trong 4 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc gồm: Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai để đề xuất thực hiện thí điểm dự án Giảm phát thải trong lâm nghiệp. Dự án do Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp ở khu vực châu Á thực hiện.

Diện tích rừng tự nhiên tại Na Hang được bảo vệ chặt chẽ.

Đầu tháng 8 vừa qua, Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc đã có chuyến khảo sát và đánh giá rất cao nỗ lực bảo vệ rừng của các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Tuyên Quang với diện tích rừng trồng hàng năm đạt trên 10.000 ha, trên 48.000ha đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững (FSC), diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt... Đây chính là điều kiện hàng đầu để triển khai dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật giảm phát thải khí nhà kính, quản lý rừng bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Mục tiêu của dự án là góp phần bảo tồn, bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng và đa dạng sinh học ở trung du và miền núi phía Bắc ở Việt Nam. Đồng thời đóng góp giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng cho giai đoạn 2022 - 2030 theo Tiêu chuẩn các bon được xác minh (VCS). Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cục Lâm nghiệp phối hợp với Công ty Lâm nghiệp SK Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ ký kết ý định thư để dự án sớm đi vào thực hiện.

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục