Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết

- Chiều 17-6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Họp thẩm tra Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh dự phiên họp.

Phiên họp thẩm tra các văn bản: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025, tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân định các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa dịch vụ thuộc dự toán mua sắm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại điểm c khoản 1, điểm b, điểm c, điểm d khoản 2, Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc đề nghị bãi bỏ 09 Nghị quyết về quy hoạch ngành, lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khoa học công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các đại biểu dự họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản đã trình bày. Đại biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản xem xét các từ ngữ trong văn bản cho chính xác; điều chỉnh tên nghị quyết ngắn gọn; điều chỉnh, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể tại các Điều của dự thảo Nghị quyết. Đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025, đại biểu đề nghị UBND tỉnh đảm bảo bố trí vốn cho các dự án, chương trình theo đúng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn...

Các ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh đã được các cơ quan soạn thảo văn bản nghiêm túc tiếp thu, giải trình làm rõ tại hội nghị. Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp tục rà soát, xem xét và điều chỉnh để hoàn thiện các dự thảo văn bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để trình tại Kỳ họp thứ tám.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục