Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kỳ thứ 49

- Sáng nay 17-4, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị kỳ thứ 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Văn phòng và các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự hội nghị.

Nội dung này, các đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên nông dân; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất tạo ra các chuỗi liên kết, tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng; tuyên truyền để người nông dân là người giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa mang tính chất vùng miền; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho hội viên nông dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2024 và dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến trực tiếp vào các văn bản gồm: dự thảo Văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, dự thảo Báo cáo tỉnh hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023-2024; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Báo cáo của Thường trực Tỉnh ủy về kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục