Chiêm Hóa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024

- Ngày 24-5, huyện Chiêm Hóa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang huyện đã phát động 5 phong trào thi đua quyết thắng, 28 đợt thi đua cao điểm, đột kích. Phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện các khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết các cấp, chỉ tiêu tuyển quân đạt 100%; quân số tham gia huấn luyện lực lượng thường trực đạt 98,5% trở lên, dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt từ 95% đến 98% trở lên, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 85% trở lên đạt khá, giỏi. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập, lực lượng vũ trang huyện còn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, giúp nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029 là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết các cấp; tập trung hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa đã tặng Giấy khen 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục