Công tác tư tưởng "đi trước mở đường”

- Sinh thời Hồ Chí Minh từng nói: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng là “đi trước mở đường”, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các mặt công tác tư tưởng. 

Từ thực tiễn sinh động

Sau hơn 3 năm thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới, Hàm Yên đã tạo thêm luồng sinh khí mới cho vùng đất này, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt. Đến nay, huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đang hoàn thiện tiêu chí và làm hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Đây được coi là nỗ lực tạo điểm sáng trong bức tranh chung ở huyện Hàm Yên.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Yên chia sẻ, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất tư tưởng là phải quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2025. Từ sự thống nhất đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, làm rõ trong Ban Chấp hành Huyện ủy và toàn bộ Đảng bộ; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn có nhiều khó khăn, cán bộ xã kịp thời xuống cơ sở họp bàn, thảo luận, trực tiếp gặp gỡ từng người dân để giải thích làm “thông” tư tưởng.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh trao đổi kinh nghiệm về nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Còn tại Đảng bộ huyện Yên Sơn, cũng có những kinh nghiệm, cách làm riêng để xây đắp niềm tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Sơn cho biết, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải luôn gương mẫu, làm việc vô tư, trong sáng; luôn đặt lợi ích của tập thể, quyền lợi của nhân dân lên trên hết.

Đơn cử như tại xã Thái Bình (Yên Sơn), năm 2023, xã triển khai dự án hoạt động thí điểm phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho phụ nữ nông thôn khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Để lựa chọn đúng đối tượng được hỗ trợ từ dự án, đảm bảo công bằng và có sự đồng thuận cao trong nhân dân, Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong cấp ủy, công chức phụ trách thôn hướng dẫn, phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn rà soát, nắm bắt điều kiện khả thi của từng hộ gia đình để lựa chọn triển khai dự án.

Đồng chí Phạm Thị Lan Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thái Bình cho biết, với cách làm này, việc lựa chọn các hộ gia đình để triển khai dự án đã có sự nhất trí cao trong chi bộ thôn và người dân, từ đó tạo niềm tin, động lực trong lòng dân.

Yêu cầu “đi trước - về sau”

Công tác tư tưởng là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên... Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, hàng năm phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở...

Các hình thức quán triệt chỉ thị, nghị quyết linh hoạt, sáng tạo, có sự kết hợp cả hội nghị trực tuyến và trực tiếp, vừa học tập vừa kết hợp nghiên cứu trao đổi giúp tiết kiệm được thời gian, kinh phí đi lại, đối tượng được triển khai rộng hơn. Cùng một lúc, hội nghị được triển khai đến nhiều cấp, nhiều đối tượng, cấp cơ sở được trực tiếp tiếp thu các bài giảng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ từng bước đổi mới. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chia sẻ, công tác nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống; chất lượng học tập, quán triệt được nâng lên. Đồng thời thực hiện đồng bộ việc nghiên cứu, quán triệt với xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Việt Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) cho biết: Nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy lựa chọn phù hợp, ngắn ngọn để cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ hiểu. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Huyện ủy Hàm Yên mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trăn trở đổi mới nội dung tuyên truyền trên bản tin nội bộ huyện theo hướng trọng tâm, cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên chia sẻ, bản tin nội bộ tập trung đưa nội dung chính về nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy trong từng tháng, kể cả công tác đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo thời điểm, thời vụ; gương người tốt, việc tốt; kinh nghiệm hay thì còn có mục định hướng dư luận liên quan đến các vấn đề thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh mà qua nắm bắt dư luận trong nhân dân đang còn nhiều băn khoăn, tư tưởng trái chiều... Đặc biệt, bản tin nội bộ còn công khai danh sách đảng viên trong toàn đảng bộ bị cảnh cáo, kỷ luật trong từng quý. Từ đó tạo sức răn đe cho cán bộ, đảng viên, định hướng tốt công tác tư tưởng.

Đồng chí Phạm Gia Thịnh, Bí thư Chi bộ thôn Ninh Tuyên, Đảng bộ xã Thái Hòa (Hàm Yên) chia sẻ, từ khi Bản tin nội bộ của Huyện ủy được đổi mới, việc chỉ đạo của chi bộ cũng rõ ràng và cụ thể hơn. Nội dung sinh hoạt chi bộ có chất lượng, thông tin được nhiều vấn đề cho đảng viên; đây thực sự là “cẩm nang”, là tài liệu quan trọng cho các chi bộ hiện nay. Chẳng hạn từ việc khó khăn trong giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang, qua bản tin nội bộ, huyện đã có bài viết phân tích, làm rõ nhiều vấn đề, góp phần định hướng tốt công tác tư tưởng. Từ đó, cán bộ, đảng viên, người dân đồng tình góp phần giải tỏa mặt bằng nhanh chóng, kịp tiến độ Dự án.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”, công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh được xác định là nhiệm vụ “đi trước, về sau”, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc phát sinh, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục