Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ngày 10- 6, Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự đại hội có 139 thanh niên ưu tú đại diện cho cán bộ, hội viên, thanh niên toàn huyện.

Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình hiện có 3.825 hội viên, sinh hoạt ở 13 cơ sở Hội. Tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên đạt trên 75%. Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt mức 7/7 chi tiêu Nghị quyết Đại hội khoá II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra.

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Việc triển khai các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã thực hiện hiệu quả. Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức trên 750 hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, với trên 12.000 lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia; phối hợp với các ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức truyền thông về khởi nghiệp, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho trên 12.800 lượt hội viên, thanh niên; phối hợp mở 22 lớp dạy nghề cho 946 hội viên, thanh niên.

Đồng thời, tạo điều kiện cho hội viên, thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay. Đến nay, trong tổ chức hội có 58 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, 6 hợp tác xã thanh niên. Kết nạp 1.800 hội viên mới.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Lâm Bình đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình đã đề ra mục tiêu: Xây dựng thế hệ trẻ Lâm Bình phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có lối sống lành mạnh, có khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số góp phần xây dựng quê hương Lâm Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp văn minh.

Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024.

Cùng với đó, tập trung thực hiện 11 chỉ tiêu chủ yếu đó là: 100% cán bộ Hội và 90% hội viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các văn kiện của Đảng, của Đoàn, của Hội; phấn đấu đến năm 2029, trên 80% chi hội ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức hoạt động công tác hội.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 15 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình khóa III. Đại hội đã chọn cử Đoàn đại biểu gồm 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Tại Đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục