Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn với tinh thần quyết liệt, chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

- Sáng nay, ngày 20-5, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thanh Phúc

Dự hội nghị có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, nguyên nhân làm cho tiến độ giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh còn chậm là do công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, tập trung và một số văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đầy đủ. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần phải đánh giá, nhìn nhận thẳng vào những khó khăn, hạn chế để có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc về đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên công tác triển khai ở cơ sở còn lúng túng, tiến độ thực hiện và giải ngân thực hiện còn rất chậm, nhiều nội dung, công trình, dự án chưa giải ngân số vốn được giao.

Năm 2024, tổng kế hoạch phân bổ vốn ngân sách Nhà nước được giao là trên 1.300 tỷ đồng. Từ ngày 1-1-2024 đến 30-4-2024, tổng số giải ngân vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 đạt trên 159 tỷ đồng, đạt 9,68% kế hoạch giải ngân vốn năm 2024, vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024, tỷ lệ giải ngân mới đạt 10,18% kế hoạch. Trong đó, huyện Na Hang đạt 21,5% kế hoạch, huyện Hàm Yên đạt 16,34% kế hoạch, huyện Sơn Dương đạt 12,14% kế hoạch, huyện Yên Sơn đạt 11,49% kế hoạch, huyện Chiêm Hóa đạt 11,4% kế hoạch, huyện Lâm Bình đạt 7,6% kế hoạch, thành phố Tuyên Quang đạt 0,69% kế hoạch, các sở, ngành cấp tỉnh giải ngân đạt 1,21% kế hoạch.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 theo từng chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân được 2,29% kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân đạt 13,8% kế hoạch; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỷ lệ giải ngân đạt 7,25% kế hoạch.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, các cơ quan, đơn vị đã làm rõ những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Đồng thời cũng đề xuất các giải pháp, cách làm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, các giải pháp được bàn bạc, thảo luận là: Đối với UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện các chương trình cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng lộ trình thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi về thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân, không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản. Các cơ quan chủ trì chương trình tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, trong 5 tháng đầu năm, tỉnh đã giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 hiện nay còn rất chậm.

Để làm tốt kế hoạch và tuân thủ đúng quy định trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn theo tinh thần quyết liệt, chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tuân thủ theo kế hoạch, lộ trình từng tháng, từng quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Đến hết tháng 5 - 2024, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải điều chỉnh xong nguồn vốn từ các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ, không đủ điều kiện giải ngân theo quy định hoặc tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung dự toán thực hiện cho các dự án thành phần khác có khả năng giải ngân cao.  Đến hết tháng 6 - 2024, các chương trình phải được ký kết hợp đồng và tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình phải đạt 40% kế hoạch. Đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình phải đạt 75% kế hoạch và phấn đấu hết tháng 12-2024, tỷ lệ giải ngân vốn đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 1525-KL/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, trục lợi trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phải phát huy vai trò, trách nhiệm đã được phân công, phụ trách các huyện, thành phố.

Đối với cơ quan chủ trì thực hiện các chương trình phải nắm chắc tiến độ thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí nhấn mạnh, công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc phải được tiến hành thường xuyên, thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính “vượt nắng thắng mưa”, “xuyên lễ, xuyên Tết”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục