Đến năm 2029 huyện Yên Sơn phấn đấu cơ bản xóa xong nhà tạm và nhà dột nát cho hộ nghèo

- Trong 2 ngày 10 và 11-4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 

Các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Sơn; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. Dự đại hội có 170 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn đã lãnh đạo, hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu theo Chương trình hành động. 9/9 mục tiêu, chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn huyện đã có 815 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, vượt 16% chỉ tiêu; Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã tổ chức 134 hội nghị phản biện xã hội, vượt 29% chỉ tiêu; 204 cuộc giám sát, vượt 56% kế hoạch; thành lập và duy trì 337 tổ tự quản môi trường ở khu dân cư, đạt kế hoạch, vượt 8% chỉ tiêu; duy trì hiệu quả 58 mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, vượt 4% chỉ tiêu…

Chương trình hành động của MTTQ huyện Yên Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Trong đó, hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 100% khu dân cư có tổ, nhóm tự quản hoạt động có hiệu quả và thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Hàng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình. Đến cuối năm 2029, cơ bản xóa xong nhà tạm và nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Hàng năm, Uỷ ban MTTQ cấp huyện, xã tổ chức ít nhất 1 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân và cán bộ MTTQ; 100% cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp đăng ký, hoàn thành ít nhất 1 việc làm mới, đột phá. 100% cán bộ MTTQ các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; phấn đấu Trưởng ban Công tác Mặt trận là đảng viên đạt 98% trở lên.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Yên Sơn trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện cần chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, chuyển đổi số, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Hệ thống Mặt trận của huyện tăng cường giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đồng thời, tập trung bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh kỉ niệm với các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội hiệp thương dân chủ cử 63 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI hiệp thương cử 5 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Bà Lê Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 21 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội, UBND huyện Yên Sơn đã tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục