Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận góp ý vào các dự án luật trình kỳ họp

- Chiều 24-5, tiếp tục nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tham gia thảo luận tại Tổ 11 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Sơn La, Tây Ninh và thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh chủ trì thảo luận.

Các đại biểu dự họp.

Đóng góp ý kiến với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), các ĐBQH cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và tán thành với các nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Các đại biểu cũng nhất trí việc sửa đổi Luật này để tăng cường công tác quản lý; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ không cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân; tạo hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này; khắc phục những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thi hành, áp dụng Luật thời gian qua.

Các đại biểu cũng góp ý vào các nội dung, điều khoản trong dự án luật, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ một số nội dung trong dự thảo luật.

Đại biểu Lò Thị Việt Hà tham gia thảo luận.

Các ĐBQH nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ hiện hành; đồng thời nêu rõ, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ nhằm thể chế hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thời gian gần đây về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nội dung xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ nhằm tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; khắc phục những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác cảnh vệ thời gian qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động và hành vi, yếu tố khác xâm hại đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục