Đóng điện Dự án nâng công suất máy biến áp T2 Trạm biến áp 110kV Sơn Dương

- Chiều 2-6, Hội đồng uỷ quyền của Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Nguyễn Phú Phượng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang làm Chủ tịch cùng đoàn công tác đã nghiệm thu đóng điện, đưa vào vận hành dự án nâng công suất máy biến áp T2 từ 25MVA lên 40 MVA tại Trạm biến áp 110kV Sơn Dương, thị trấn Sơn Dương.

Hội đồng nghiệm thu đóng điện, đưa vào vận hành dự án nâng công suất máy biến áp T2,từ 25MVA lên 40 MVA tại Trạm biến áp 110kV Sơn Dương.

Dự án nâng công suất máy biến áp T2, Trạm biến áp 110kV Sơn Dương từ 25MVA lên 40MVA có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Tại buổi đóng điện, Hội đồng nghiệm thu xác nhận các hạng mục thi công của dự án đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và bảo đảm đầy đủ các điều kiện đóng điện vận hành.

Việc đưa vào vận hành máy biến áp T2 lên 40MVA trạm 110kV Sơn Dương sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, chống quá tải cho Trạm biến áp 110kV Sơn Dương; tăng cường liên kết lưới, đảm bảo nguồn điện 22kV cấp cho lưới điện khu vực huyện Sơn Dương, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2035. Qua đó, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện phục vụ cho người dân và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh của khu vực huyện Sơn Dương nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục