Gần 63 nghìn hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp năm 2024

- Ngày 7-6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Các cơ sở Hội tổ chức cho gần 63.000 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2024; tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp trên 1,1 tỷ đồng, trên 17.600 ngày công lao động và hiến trên 37.300m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các cấp hội quản lý, sử dụng hiệu quả trên 39 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, thực hiện 125 dự án kinh tế; thực hiện giải ngân 7 dự án với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Công tác uỷ thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện hiệu quả.  

Tăng trưởng dư nợ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội trên 34 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.043 tỷ đồng cho trên 19.380 hộ vay; tổng dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 1.694 tỷ đồng với 16.360 thành viên vay. Các cơ sở hội giới thiệu được 153 hội viên ưu tú cho Đảng, có 49 hội viên được kết nạp vào Đảng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Hội, phong trào nông dân trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến cán bộ, hội viên, nông dân; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội; vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; tăng cường hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục