Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 16

- Chiều 12-4, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16, đánh giá sơ kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II - 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong quý I, Đảng uỷ Khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với học tập Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Đảng bộ Khối triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án số 19, ngày 29-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong tình hình mới; triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tiển khai kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm; lựa chọn nội dung, giao việc đột phá, đổi mới đối với lãnh đạo các ban, văn phòng Đảng uỷ và các đoàn thể Khối…

Cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đơn vị xuất sắc.

Trong quý II, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong quý; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khoá XIII; lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời chủ động tham mưu thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã trao tặng Cờ thi đua của Tỉnh ủy cho 2 tổ chức cơ sở Đảng; trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 2019-2023.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục