Lăng Can lan tỏa việc làm theo Bác

- Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Là chi bộ điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Chi bộ tổ dân phố Bản Khiển đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể đảng viên; lồng ghép các nội dung học tập và làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong khu dân cư. Đồng thời chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong tham gia phát triển kinh tế, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường, xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo Bác ở Chi bộ tổ dân phố Bản Khiển đạt nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ, đảng viên thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Dẫn chúng tôi đi thăm các tuyến đường mới được nâng cấp, mở rộng của khu dân cư, ông Nguyễn Đình Giáo, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố thôn Bản Khiển phấn khởi cho biết: Để có được những tuyến đường rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân đều nhờ sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác của đảng viên, Nhân dân trong thôn. Chi bộ cùng các đảng viên và Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, kinh phí, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các tuyến đường hoa, góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Kết quả, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trong tổ dân phố được nâng cấp, mở rộng; nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng, hiến đất và đóng góp tiền, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường.

Việc học và làm theo Bác tại Đảng bộ thị trấn Lăng Can đã được chuyển từ học tập sang làm theo mạnh mẽ gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề bức xúc trong cán bộ và Nhân dân, tạo sự lan tỏa trong toàn thị trấn.

Đồng chí Trần Công Nguyên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lăng Can, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ thị trấn đã bám sát chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và khâu đột phá để triển khai thực hiện, 100% chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ gương mẫu thực hiện gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những nội dung được quan tâm thực hiện là gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống.

Năm 2024, trên địa bàn thị trấn đã có 20 tập thể và trên 370 cá nhân đăng ký việc làm theo Bác, tỷ lệ việc làm theo của cán bộ đảng viên đạt trên 90% (số không đăng ký việc làm theo Bác là do đang miễn sinh hoạt). Thông qua việc học tập và làm theo Bác, tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã chuyển biến tích cực, tổ chức sinh hoạt chi bộ hằng tháng có chất lượng hơn. Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05, Chi bộ tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở các tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2023, tổng sản lượng lương thực toàn thị trấn đạt trên 3.800 tấn; trồng mới trên 55ha rừng sản xuất; chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn gia súc, gia cầm có trên 23.300 con; toàn thị trấn có trên 100 cơ sở dịch vụ bán lẻ hàng hóa tổng hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân ở địa phương, thu nhập bình quân đạt trên 53 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã kêu gọi các nhà hảo tâm lắp đặt điện năng lượng cho 12 hộ dân chưa có điện ở tổ dân phố Đon Bả. Trong năm 2023, thị trấn Lăng Can đã vận động Nhân dân hiến trên gần 2 ha đất nông nghiệp, đất rừng để làm đường giao thông và kênh mương nội đồng.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ thị trấn Lăng Can, việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục