Ngành Thuế một năm vượt khó

- Năm 2023 khép lại trong bối cảnh nền kinh tế vẫn trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là năm mà ngành Thuế tỉnh nhà đã nỗ lực vượt khó thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt 101% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 10,8% so với cùng kỳ, cao nhất trong nhóm 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh trao đổi, phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Ngành Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng chịu tác động không thuận lợi do giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng; một số dự án tiến độ triển khai chậm..., bên cạnh đó, các chính sách miễn, giảm thuế ảnh hưởng làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. Trong đó, tổng số thuế được giảm và gia hạn ước là 448,3 tỷ đồng.

Lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, bao quát đầy đủ các nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, cũng như tăng cường sự phối hợp giữa các ngành có liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thu NSNN, nhất là các thủ tục về đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản... để tạo nguồn thu cho NSNN.

Bên cạnh đó, triển khai kịp thời các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN; thực hiện các chính sách tốt các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; triển khai có hiệu quả công tác chống thất thu, khai thác nguồn thu để bù đắp các khoản giảm thu.

Cán bộ Thuế huyện Sơn Dương tuyên truyền các chính sách Thuế cho các hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn. 

Mặt khác, toàn ngành đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp kê khai chậm, kê khai lỗi, không kê khai thuế, thực hiện nghiêm việc ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng quy trình thanh tra, kiểm tra qua đó nhằm nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện tốt việc phân tích rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử, kịp thời yêu cầu bổ sung điều chỉnh đối với các trường hợp khai sai, khai thiếu; đôn đốc quyết liệt người nộp thuế thực hiện các quyết định sau thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Cục Thuế cũng tăng cường rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng để áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp; đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, cũng như phối hợp với các ngành chức năng để đôn đốc, xử lý thu nợ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao.

Bằng sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, UBND các huyện, thành phố; nỗ lực, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người dân, các đơn vị sản xuất, hộ kinh doanh; sự nỗ lực quyết tâm, đồng lòng của toàn thể công chức ngành Thuế Tuyên Quang, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2023 đã hoàn thành ở mức cao nhất.
Kết quả, năm 2023, tổng thu nội địa đạt là 2.948,8 tỷ đồng/2.920 tỷ đồng, đạt 101% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 93,3% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 10,8% (tăng 288 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Như vậy, Tuyên Quang là tỉnh có tốc độ tăng thu nội địa so với cùng kỳ cao nhất nhóm 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đây là năm thứ 32 liên tục, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách do Bộ Tài chính giao. Hiện hầu hết người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp, hoàn thuế điện tử qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4; trong đó 98% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng.

Kết quả thu NSNN năm 2023 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như tạo thuận lợi để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế, chính trị, xã hội năm 2024. Từ đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục