Sử dụng hiệu quả tài nguyên đất

- Tuyên Quang đang tập trung các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước trong phát triển hạ tầng đô thị, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, các dự án giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các chủ đầu tư tích cực, khẩn trương triển khai đầu tư dự án. Nhiều dự án lớn, thu hút nhiều lao động, hoàn thành đi vào hoạt động đã tạo động lực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động, nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đặc biệt là các dự án về công nghiệp, dịch vụ.

Các dự án sản xuất công nghiệp giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương. (Trong ảnh: Lao động làm việc tại nhà máy sản xuất giày của Hợp tác xã Chè Quang Minh, xã Tứ Quận, Yên Sơn).

Nhiều dự án về phát triển hạ tầng đô thị cũng được triển khai đúng thời gian, vừa góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị, vừa góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Nhìn chung, các dự án được giao đất, thuê đất đã triển khai đầu tư bảo đảm theo tiến độ đã được chấp thuận và tiến độ đã cam kết, nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích. Một số dự án trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có quy mô sử dụng lao động lớn, góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương, tăng thu ngân sách Nhà nước, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực.

Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số dự án sau nhiều năm chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất vẫn không triển khai, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất.

Để đảm bảo sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào hoạt động, sản xuất theo đúng kế hoạch; chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức được giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra số 618 để kiểm tra 41 dự án có tiến độ chậm.

Dự án Khu đô thị Kim Phú của Danko Group đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị Tuyên Quang.  Ảnh: Lê Duy

Qua đó chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đủ điều kiện thực hiện, đang triển khai thực hiện, các dự án nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư nhưng chậm thực hiện, quá hạn thời gian thực hiện và những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiều dự án qua kiểm tra, đoàn đã yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện dự án và hoàn thành đưa vào hoạt động, như: Dự án thủy điện Sông Lô 8A, 8B, Dự án thủy điện Sông Lô 7; Dự án Nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì Platstic và sản xuất gia công chế tạo cơ khí; Nhà máy gỗ ván ép tại KCN Long Bình An; Nhà máy sản xuất vải bạt tarpulin; Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản JW của nhà đầu tư Hàn Quốc….

Đồng thời, Sở tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện thông báo chấm dứt hoạt động 29 dự án. Trong số này có nhiều dự án tổng mức đầu tư lớn như: Dự án Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao của Công ty cổ phần Tập đoàn TH, tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thể thao Sơn Dương (Khu A) của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, tổng mức đầu tư trên 3.400 tỷ đồng…

Hiện, để quản lý chặt chẽ hơn nữa nguồn lực đất đai, Tổ công tác của tỉnh tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề cụ thể của từng dự án, nhất là chấm dứt hoạt động, thu hồi đất các dự án vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng... nếu đủ điều kiện.

Đồng thời, tăng cường giám sát, theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất thực hiện đầu tư dự án; kịp thời phát hiện, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp chậm tiến độ sử dụng đất; không để tái diễn tình trạng dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ kéo dài mà không được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định.

Bài, ảnh: Nguyễn Đạt

Tin cùng chuyên mục