Thống nhất nội dung dự thảo Nghị định quy định về giá đất

- Chiều 24-5, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về dự thảo Nghị định quy định về giá đất và báo cáo về Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn dự, chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18-1-2024. Nhằm thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và các địa phương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất.

Đến ngày 23- 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 17/26 ý kiến của thành viên Chính phủ và ý kiến góp ý của các địa phương, các tổ chức, chuyên gia. Bộ cũng đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định gồm 6 chương 41 điều. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định rõ các nội dung về phương pháp định giá đất; trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất; bảng giá đất…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào những nội dung như: Các chi phí xác định giá đất theo phương pháp thặng dư, phương án tính chi phí lãi vay, lợi nhuận của nhà đầu tư, chi phí dự phòng.

Về phương pháp thặng dư, có ý kiến đề nghị diện tích để tính doanh thu, chi phí trong phương pháp thặng dư là diện tích toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đến thời điểm định giá đất phân bổ theo tỷ trọng diện tích đối với diện tích được bàn giao…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác tổng hợp của cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã tiếp thu, giải trình ý kiến để xây dựng dự thảo Nghị định quy định về giá đất đảm bảo khoa học, hiệu quả.. Đồng chí yêu cầu cơ quan chủ trì, tiếp thu tối đa các góp ý, sửa lại câu chữ đảm bảo logic, dễ hiểu, sớm hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ, đảm bảo Nghị định sau khi ban hành sẽ giải quyết được các yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Bộ Tài chính cần tính toán, cân nhắc lại các loại chi phí, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục