Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc ngày thứ 7 hằng tuần

- Bắt đầu từ ngày 16-7, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện làm việc vào thứ 7 hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật).

Trung tâm phục vụ Hành chính công bắt đầu làm việc cả ngày thứ 7 từ ngày 16-7.

Theo đó, các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trong cả ngày thứ 7 thuộc các cơ quan, lĩnh vực: Sở Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực đất đai, gồm: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Sở Giao thông Vận tải, lĩnh vực đường bộ; đường thủy nội địa. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ 7, gồm các cơ quan, lĩnh vực: Sở Tư pháp, lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào thứ 7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, kịp thời.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục