Truyện thiếu nhi: Ngôi đền đỏ (Sự tích cây hoa Gạo)

Tác giả: Phạm Hổ - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ