Lâm Bình nhiều giải pháp huy động trẻ đến trường

- Thực hiện Nghị quyết số 73 - NQ/TU ngày 10-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh, huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện.

Huyện đã tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non, bố trí sắp xếp hệ thống trường, lớp, đội ngũ giáo viên phù hợp. Cùng với đó, khuyến khích thành lập mới các cơ sở giáo dục mần non ngoài công lập để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 73, huyện đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Trong đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện, xã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân có con từ 3 đến 36 tháng tuổi đưa con đến trường. Huyện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non nâng cao chất lượng dạy học tiến hành sắp xếp, dồn ghép các điểm trường lẻ về điểm trường chính. Cùng với đó, bố trí đội ngũ giáo viên ở các trường còn thiếu giáo viên để đạt tỷ lệ 1,6 giáo viên/lớp đối với nhà trẻ và 1,8 giáo viên/ lớp đối với mẫu giáo.

Trẻ dưới 3 tuổi đến trường được nuôi dạy theo chương trình chuẩn để phát triển toàn diện
(Trong ảnh: Một giờ học của trẻ dưới 3 tuổi tại trường Mầm non Bình An, xã Bình An (Lâm Bình).

Năm học 2019-2020 trường Mầm non Bình An, xã Bình An có tổng số 306 trẻ, trong đó mẫu giáo là 243, nhà trẻ là 63 em, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường đạt 34,2%, tăng 12,7% so với năm học trước. Cô giáo Ma Thị Viên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em mình đến trường. Đồng thời tiến hành dồn ghép các điểm trường cho phù hợp. Vừa qua, trường đã dồn ghép điểm trường lẻ ở thôn Tát Ten về điểm Phiêng Luông. Với việc sắp xếp này sẽ tập trung về giáo viên và cơ sở vật chất nhằm nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, MTTQ và các đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, trực tiếp tham gia hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Đồng chí Quan Văn Sỹ, Bí thư Huyện đoàn Lâm Bình nói, thực hiện Nghị quyết số 73, đến nay toàn huyện đã huy động trên 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên các xã tham gia chỉnh trang, tu sửa khuôn viên nhà trường, làm vườn hoa, điểm vui chơi tại trường mầm non trên địa bàn. Huyện Đoàn tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ xây dựng 2 nhà ăn bán trú cho học sinh tại điểm trường Bản Kè, xã Lăng Can, trị giá trên 85 triệu đồng và trường Mầm Non xã Hồng Quang, trị giá 58 triệu đồng. Các đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò xung kích tích cực tham gia vận động người dân có con trong độ tuổi nhà trẻ đưa con đến trường.

Huyện đang triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01-8-2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ tại các cơ sở ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân. Huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đang hoạt động và khuyến khích các cơ sở thành lập mới.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiện nay toàn huyện có 8 trường mầm non công lập, 1 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Qua thời gian triển khai nghiêm túc, quyết liệt, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi ra lớp đạt 28,6%, tăng 8,6% so với năm học trước, vượt 1,6% so với mục tiêu năm 2019. Hiện huyện đang tạo điều kiện mở mới thêm 2 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại xã Thổ Bình và Thượng Lâm, nhằm hoàn thành mục tiêu tỉnh giao là 50 trẻ học tập tại các cơ sở ngoài công lập.  

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện, trong đó bố trí các nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất các trường mầm non. Đồng thời bố trí, sắp xếp lại các điểm trường mầm non cho phù hợp, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu dạy học. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội tham gia công tác giáo dục, nhất là khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục tư nhân. Từ đó, tạo ra nhiều sự lựa chọn về môi trường học tập cho trẻ em trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục