100% cơ sở Hội Nông dân hoàn thành đại hội

- Sáng14-4, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý I, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề... Các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền cho trên 99 nghìn lượt cán bộ, hội viên về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, 100% chi hội, cơ sở Hội hoàn thành đại hội.

Trong quý, các cấp Hội đã thẩm định, giải ngân 20 dự án với số tiền trên 8,7 tỷ đồng; quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân trên 36 tỷ đồng; tổ chức 128 buổi tuyên truyền, tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phối hợp tổ chức gần 400 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 750 triệu đồng, trên 4.380 ngày công, hiến 2.355m2  xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Quý II, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Các cấp Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận thị trường, các nguồn vốn, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục