3 thí sinh thi tuyển vòng 2 chức danh Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Kiên Đài

- Hội đồng thi tuyển huyện Chiêm Hoá vừa tổ chức thi tuyển vòng 2 chức danh Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Kiên Đài.

Các thí sinh tham gia các nội dung thi tuyển vòng 2.

Tham gia vòng thi có 3 thí sinh, gồm: Ông Trần Việt Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Nguyên; bà Nguyễn Thị Hoan, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Kiên Đài; ông La Văn Tài, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Kiên Đài.

Các thí sinh tham gia kỳ thi trình bày nội dung Đề án “Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục trong trường THCS”; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo… Việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm phát hiện, lựa chọn những người có đức, có tài bố trí đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của huyện. Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục