Bảo đảm chặt chẽ chế độ, chính sách trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

- Sáng 13-3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 các cấp bám sát cơ sở, kịp thời định hướng, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, nhất là gia đình thân nhân liệt sĩ.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận 185 lượt đơn thư của thân nhân gia đình liệt sĩ hỏi về thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ hy sinh, an táng, chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh và các mặt trận, chiến trường, địa bàn các tỉnh để đi tìm mộ liệt sĩ. Các cơ quan, sở, ngành, địa phương phối hợp để quy tập, an táng 9 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh chỉ đạo: Trên cơ sở kết luận của địa phương có thông tin mộ liệt sĩ hy sinh, nơi chôn cất trên địa bàn, tiếp tục xác minh, bổ sung hồ sơ kết luận địa bàn. Hệ thống chính trị các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 các cấp chỉ đạo quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí công tác mộ liệt sĩ và đảm bảo tốt chế độ, chính sách hoạt động đối với các lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục