Chú trọng công tác dân vận chính quyền

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong việc vừa phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Con đường bê tông nối Bản Pước lên vùng chè Khau Mút thuộc xã Thổ Bình (Lâm Bình) đã hiện thực hóa giấc mơ của người dân xã vùng cao này. Trước đây, không ai nghĩ nơi đây sẽ có con đường bê tông vượt núi. Những ngày đầu, chính quyền triển khai kế hoạch làm đường đến với bà con, ai nấy đều phấn khởi. Nhưng, nhiều hộ dân có diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng cũng băn khoăn. Chính quyền xã đã lắng nghe tâm tư của người dân, để từ đó kiên trì giải thích. Nghe giải thích thấu tình đạt lý của chính quyền xã, 64 hộ dân thuộc 2 thôn Bản Phú và Bản Pước đã tình nguyện hiến gần 20.000 m2 đất làm con đường này.

Bộ phận “Một cửa” xã Tam Đa (Sơn Dương) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Thổ Bình Vi Văn Sự chia sẻ: lắng nghe nhân dân, rồi giải thích cho dân hiểu những chủ trương, chính sách của tỉnh, của địa phương thì sẽ tranh thủ được mọi sự ủng hộ của nhân dân. Khi cán bộ gần dân không chỉ nhằm giải quyết vướng mắc, qua đối thoại còn là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những mục tiêu, phương hướng phấn đấu của tỉnh, thời cơ cũng như thách thức để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đồng lòng phấn đấu. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân cũng từ đó mà được củng cố, bồi đắp. Đó cũng chính là cách làm dân vận chính quyền ở xã vùng cao này.

Tại huyện Yên Sơn, Công tác dân vận chính quyền được tập trung vào những việc cụ thể, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân cùng với cấp ủy, chính quyền giải quyết những việc khó ở cơ sở. Đồng chí Lại Thị Thúy Vân, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: từ đầu năm đến nay chính quyền trong huyện đã tập trung vận động nhân dân tích cực tham gia Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, xây dựng nông thôn mới, chuyển mạnh kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Toàn huyện đã bê tông hóa được 3,44km đường giao thông nội đồng, 7,79 km đường thôn. Chính quyền từ huyện đến cơ sở, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ việc triển khai thực hiện các công trình dự án lớn của tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã tập trung đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, viên chức. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, xây dựng, ban hành những quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền và lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nổi bật như HĐND tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát đột xuất các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; đôn đốc, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 6 tháng đầu năm 2021, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, từ đầu năm tới nay, HĐND tỉnh đã họp, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới;  Nghị quyết quy định phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ... Những nghị quyết kịp thời, sát, đúng với thực tiễn đã được cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thuận, đánh giá cao trách nhiệm của HĐND tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Các cấp chính quyền còn tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là công tác quy hoạch, đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tập trung chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, tiếp tục nâng cao hiệu quả dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh đang đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục