Để thực hiện năm dân vận chính quyền

TQĐT - Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh được đổi mới theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân” góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa nắm tình hình sản xuất mía trên cánh đồng mẫu lớn của xã Tân Thịnh.

Một trong những chuyển biến rõ nét nhất trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở tỉnh ta là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực. Trong đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cắt giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định công bố chuẩn hóa 1.279 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã. Đã có 580 TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 378 TTHC của UBND huyện, thành phố thực hiện giảm thời gian giải quyết đạt trên 30%. Đặc biệt lĩnh vực tư pháp giảm 40% - 83%; lĩnh vực đất đai giảm 30% - 59,3%; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh giảm 35% - 50%...

Cùng với đó, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, chỉ đạo sản xuất và duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Toàn tỉnh đã thành lập, kiện toàn xong hệ thống Ban Tiếp công dân các cấp theo quy định. Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân được chú trọng, trình độ và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân được nâng lên. Qua đó góp phần giải đáp thắc mắc của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.


Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ TTHC. Ảnh: Thanh Phúc

Các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước đã chú trọng hơn đến việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ở cơ sở. Theo thống kê, trong năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức được 130 cuộc đối thoại với nhân dân về ô nhiễm môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, chương trình phát triển thanh niên, lao động việc làm...

Trong năm 2017, UBND huyện Lâm Bình và các xã đã tích cực tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân để tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở như: UBND huyện tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Bản Dạ và thôn Nà Xé xã Bình An về sự cố môi trường tại Nhà máy luyện antimon Bảo Âu; UBND xã Thượng Lâm tổ chức đối thoại với 14/14 thôn về phát triển kinh tế - xã hội; Ủy ban MTTQ xã Bình An tổ chức 5 cuộc đối thoại với các thôn bản về vai trò giám sát, phản biện xã hội. Qua đối thoại, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã đã có chỉ đạo kịp thời để giải quyết những bức xúc, băn khoăn của nhân dân.

Năm dân vận chính quyền 2018 có nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực thi chính sách pháp luật; nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổ chức đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp... Việc thực hiện hiệu quả năm dân vận chính quyền càng có ý nghĩa hơn khi tỉnh ta đang triển khai xây dựng một số công trình, dự án quan trọng.

Điểm nhấn quan trọng là HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua dự thảo các nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương có dự án triển khai, thông báo chủ trương và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và sự đồng thuận của toàn dân trong quá trình thực hiện. 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục