Học Bác vận động nhân dân

TQĐT - Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trong chương trình phối hợp thống nhất hành động được xây dựng từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ, nội dung thi đua quan trọng.

Từ đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đền ơn đáp nghĩa”… 


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Lang Quán (Yên Sơn) gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng
của đồng bào dân tộc Dao ở thôn 14.

Tại xã Trung Môn (Yên Sơn), địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm công tác mặt trận. Trung Môn trước đây vốn là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, do đó, xã có chủ trương xây dựng điểm 2 mô hình “Thôn xóm bình yên” tại xóm 1 và xóm 12, sau đó nhân rộng ra địa bàn toàn xã. Các xóm thành lập các tổ tự quản, trong đó, có sự tham gia tích cực của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư. Khi phát hiện có vụ việc phức tạp, tổ tự quản đến từng hộ gia đình tuyên truyền, thuyết phục và hỗ trợ cách thức giải quyết phù hợp, không để sự việc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự thôn xóm. Nhờ đó, các vụ việc phức tạp trên địa bàn đã được hạn chế. Cuối năm 2017, Trung Môn đã được Bộ Công an đưa ra khỏi danh sách các xã trọng điểm về an ninh trật tự.

Đồng chí Quan Văn Luyện, Phó Chủ tịch MTTQ xã Hà Lang (Chiêm Hóa) cho biết: Địa bàn xã chủ yếu là đồi núi, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống rải rác, nên trình độ và nhận thức còn nhiều hạn chế. Vì vậy, vai trò của cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở là hết sức quan trọng nhằm tạo sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Học tập và làm theo Bác, cán bộ MTTQ xã xác định gương mẫu học trước, làm trước, nói đi đôi với làm, từ đó sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc học và làm theo Bác trên địa bàn. Nhờ đó đã động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Ông Ma Văn Kết, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nà Khán, xã Hà Lang chia sẻ, ông cũng như những người làm mặt trận ở thôn, bản luôn gần gũi, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của nhân dân. Năm 2017 ông cùng Ban Công tác Mặt trận thôn đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công làm được trên 200 m đường bê tông nội đồng. Lúc mới đầu đưa ra bàn bạc, một số hộ dân chưa có thái độ hợp tác, ông cùng các thành viên công tác mặt trận đến vận động khuyên bảo nhẹ nhàng, rồi phân tích cho họ hiểu. Khi hiểu ra thì mọi người đều sẵn sàng ủng hộ. Với việc học Bác luôn gần nhân dân, nói đi đôi với làm đã góp phần xây dựng, phát huy tinh thần đoàn kết, hàng năm thôn có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa; thôn nhiều năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò làm nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thuộc hệ thống mặt trận các cấp có những bước chuyển biến tích cực, điển hình là chủ động hơn trong thực hiện các chương trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ hàng năm. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, báo cáo và đề xuất những giải pháp với cấp ủy các cấp, đồng thời tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục