Tiếng việt | English

Phát huy vai trò của MTTQ trong phòng, chống tham nhũng

- Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia hiệu quả vào thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nổi bật như cuộc giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng một số dự án kinh tế, xã hội một số địa phương trong tỉnh cho thấy còn có một số bất cập, hạn chế cần được khắc phục. Đơn cử như qua giám sát công trình đường liên thôn thôn Nà Nghè - Bản Luông, đập thủy lợi thôn Pooi, thủy lợi Lung Pín, cầu tràn liên hợp Khuổi Phao... tại xã Hồng Quang (Lâm Bình) cho thấy, nhiều hồ sơ chưa thể hiện việc công khai, minh bạch trong các dự án, không công khai kết quả chọn thầu, không công khai quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án, kết quả thực hiện dự án ở các công trình.   


Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại huyện Hàm Yên.

Ông Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho biết, sau khi được đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đối với một số dự án được đầu tư trên địa bàn xã, UBND xã đã nghiêm túc rút kinh nghiệm để việc triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới được đảm bảo. Ngoài ra, xã cũng trực tiếp kiểm tra và nghiệm thu một số dự án, cụ thể như đối với công trình đập thủy lợi Khuổi Nhầy thuộc thôn Pooi, xã phát hiện đơn vị thi công không xây dựng theo đúng thiết kế. UBND xã đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục theo đúng thiết kế để công trình đưa vào sử dụng được đảm bảo yêu cầu.

Tại xã Hồng Thái (Na Hang), đoàn giám sát cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Hầu hết các quyết định phê duyệt dự toán công trình và thông báo trúng thầu, thông báo khởi công chưa được công khai theo quy định của pháp luật để nhân dân được biết. Trong hồ sơ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, biên bản họp thôn để bình xét các hộ được tham gia chưa thể hiện số lượng các hộ dân tham dự cuộc họp mà chỉ có tổng số hộ được bình xét, thụ hưởng dự án.

Ở một số địa phương, đơn vị khác cũng có những tồn tại hạn chế như: Một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 thiếu biên bản họp thôn, không công khai tại các thôn. Một số hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản không thể hiện việc họp bàn bạc, công khai, thống nhất trong Ban quản lý, UBND xã trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát công trình...

Trong năm 2018, MTTQ còn chủ trì và phối hợp tham gia các cuộc giám sát liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Giám sát việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện những tồn tại, hạn chế để các đơn vị được giám sát có các giải pháp khắc phục. Cùng với đó, để kịp thời nắm bắt được những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh đã bố trí cán bộ tiếp dân tại trụ sở và cử cán bộ tham gia tiếp dân định kỳ cùng chính quyền. Trong quá trình tiếp dân, đã kịp thời phát hiện những vụ việc có liên quan đến tham nhũng để trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Bà Hà Thị Thu Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. MTTQ các cấp chủ động tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ; các quy định liên quan đến cơ chế phân công, phân cấp, xác định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân; thủ tục hành chính; tài chính công... 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục