Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đoàn kết là một trong các truyền thống quý báu của dân tộc ta. Người luôn đề cao việc xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, trong dân và đoàn kết quốc tế. Trước lúc đi xa, Người dặn lại: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

“Như giữ con ngươi mắt mình”


Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ sức mạnh to lớn của đoàn kết. Người khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là cơ sở của đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế, là sức mạnh của Đảng và là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Do đó, trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề đoàn kết đã được Bác đặt lên hàng đầu.

Người cho rằng: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Đoàn kết chính là một trong các yếu tố quan trọng giúp cho Đảng có khả năng tổ chức, lãnh đạo, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy được sức mạnh của cả dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Đảng đoàn kết chặt chẽ nên hơn 90 năm qua, luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đây chính là cơ sở để tạo ra và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ví giữ đoàn kết như giữ gìn 

con ngươi của mắt mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đoàn kết sẽ giúp cho Đảng sáng suốt trong tổ chức, lãnh đạo nhân dân, trong xác định đường lối cách mạng. Nếu Đảng không giữ được đoàn kết, khác nào người mù không thấu tỏ đường đi.

Cách thức để đoàn kết chính là “Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Thực hành dân chủ nên Đảng ta đã khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Phê bình và tự phê bình là để sửa chữa khuyết điểm trong Đảng, làm cho đảng viên tiến bộ và mạnh lên; đồng thời khẳng định Đảng thật sự chân chính. Phê bình và tự phê bình trong Đảng phải “thường xuyên và nghiêm chỉnh”, không được qua loa, hình thức, “dĩ hòa vi quý”; nếu không sẽ không hiệu quả, phản tác dụng. Phê bình “phải có tình thương yêu lẫn nhau”, để thực chất, giúp nhau tiến bộ, chứ không phải để sát phạt, hạ bệ nhau.

Nhắc nhở đoàn kết trong Đảng, Hồ Chủ tịch cũng chú trọng xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, xây dựng sự gắn kết giữa mọi thành phần của quần chúng nhân dân, không phân biệt vùng miền, già trẻ, nghề nghiệp, trong Đảng hay ngoài Đảng. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Người tổng kết thành một chân lý sâu sắc: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Chính Người đã tập hợp được nhiều trí thức, nhà khoa học có tài sẵn sàng từ bỏ điều kiện vật chất và môi trường thuận lợi ở nước ngoài để về nước, cùng nằm gai nếm mật trường kỳ kháng chiến, phụng sự đất nước. Chính Người đã tập hợp được mối đại đoàn kết toàn dân và tranh thủ được sự giúp đỡ của các Đảng anh em để bảo vệ và xây dựng đất nước.

Khắc ghi lời Bác

Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã không ngừng thực hiện lời dạy của Bác Hồ về giữ gìn đoàn kết trong Đảng, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân. Chính vì vậy, đoàn kết đã trở thành sức mạnh để Đảng và cả dân tộc ta vượt mọi trở ngại, chiến thắng ngoại xâm, xây dựng đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.  

Đặc biệt năm Canh Tý vừa qua đã cho thấy sức mạnh đoàn kết một lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong phòng chống dịch Covid-19, trong khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện mục tiêu kép. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Tất cả mọi người dân cùng vào cuộc. Tình đoàn kết đã phát triển lên tầm cao mới, nhân lên tính nhân văn, nghĩa đồng bào trong đại dịch, trong thiên tai.

Còn nhớ khi nước Nhật gặp thảm họa động đất, sóng thần, tinh thần dân tộc của họ đã khiến chúng ta và cả thế giới ngưỡng mộ. Nay chính tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, tính nhân văn của dân tộc Việt Nam đang là niềm ngưỡng mộ của cả thế giới. Không chỉ đoàn kết tạo sức mạnh xử lý tốt đại dịch trong nước, đất mẹ Việt Nam còn dang tay đón những người con xa xứ tránh dịch trở về; đồng thời hỗ trợ vật tư y tế cho nhiều quốc gia khác. Vì đoàn kết, thương người như thể thương thân, nên miền Trung oằn mình trong lũ dữ đã trở thành mối quan tâm chia sẻ của cả nước, thành điểm đến của biết bao tấm lòng thiện nguyện...

Trong khi cả thế giới lao đao, nhiều nước giàu khốn đốn vì covid-19; Việt Nam đã trở thành một đất nước an toàn, đồng thời là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. Những sáng kiến của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được cộng đồng quốc tế đồng thuận, hưởng ứng. Đó chính là thể hiện vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nhiều vấn đề quan trọng của thế giới, thể hiện tình đoàn kết quốc tế.

Chúng ta đang vui mùa xuân mới Tân Sửu 2021 trong niềm vui vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bài học đoàn kết từ hơn 90 mùa xuân của Đảng ta, đặc biệt từ năm Canh Tý đầy biến động vừa qua cần được tiếp tục phát huy để nhiệm kỳ mới giành nhiều thắng lợi. Tự hào với những thành quả hôm nay của Đảng, của đất nước, chúng ta có quyền tự hào vì đã và đang thực hiện tốt những lời dạy của Bác Hồ, kết thành sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc để dệt thêm những mùa xuân tươi thắm.

Thái An

Tin cùng chuyên mục