Chiêm Hoá khen thưởng 28 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Chiều 19-5, Huyện uỷ Chiêm Hoá đã tổ chức đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lãnh đạo Huyện uỷ Chiêm Hóa khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng,
 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định chủ đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xuyên suốt toàn khoá là “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng huyện Chiêm Hoá có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát triển nhanh, bền vững”. Đồng thời, đăng ký xây dựng 2 mô hình tiêu biểu năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, gồm: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mô hình phát triển chăn nuôi trâu hàng hoá theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025 và xây dựng chỉ dẫn địa lý “Trâu Chiêm Hoá”; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện “Du lịch sinh thái thác Bản Ba gắn với du lịch cộng đồng để thu hút khách du lịch trong giai đoạn 2022-2025".

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng 28 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2022. 

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục