Đạo đức là gốc

- Hơn 90 mùa xuân đã qua, Đảng ta đã khẳng định phẩm chất vĩ đại: “là đạo đức, là văn minh”. Năm qua, Đảng ta càng chứng tỏ phẩm chất đó trong việc lãnh đạo đất nước vững vàng vượt qua đại dịch, thiên tai và các khó khăn chưa có tiền lệ để phát triển.

Múa hát chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.   Ảnh: K.T

Nhớ lời Bác dặn

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, có nội dung Xây dựng Đảng về đạo đức. Người cho rằng, Đảng là đạo đức, là văn minh, nhờ đó Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Người nhấn mạnh, Đảng là một tổ chức cách mạng chứ không phải tổ chức để “làm quan phát tài”.

Theo Người, xây dựng Đảng về đạo đức là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Người đưa ra tiêu chí của một người cán bộ tốt, đó là người cán bộ đó phải vừa có đức, vừa có tài. Trong đó, đạo đức là gốc.

Nhìn lại lịch sử hơn 90 năm qua của Đảng ta thì thấy, Đảng ta luôn trọn vẹn tấm lòng thủy chung vì dân tộc, vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, theo đúng tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta yêu cầu: “Hễ còn một người dân Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều lo trước cái lo của nhân dân, vui sau cái vui của nhân dân. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đã có nhiều lãnh tụ, đảng viên xả thân hy sinh anh dũng. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhiều cán bộ, đảng viên cũng nêu cao tinh thần quên mình vì nước vì dân, sẵn sàng dám làm dám chịu... Đặc biệt, ngay cả trong thời bình, vẫn có những đảng viên xả thân hy sinh vì cuộc sống, tính mạng của nhân dân.

Đáng chú ý, từ Đại hội XII, Đảng đã bổ sung và khẳng định đạo đức là điểm mới, điểm nhấn rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nó quyết định sức sống, sức chiến đấu của Đảng. Nếu như các kỳ Đại hội trước xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về “chính trị, tư tưởng và tổ chức” thì Đại hội XII đưa “đạo đức” cùng với “chính trị, tư tưởng và tổ chức” cấu thành mục tiêu xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và sức mạnh nội sinh của cách mạng. Bảo đảm cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng là vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các quy định về của Đảng về nêu gương, về đón tết... đều là sự thể hiện sinh động đạo đức của Đảng.

Coi trọng đạo đức, nên Đảng ta luôn quang minh, chính đại, luôn củng cố và chỉnh đốn mình, không che giấu hạn chế, khuyết điểm; trung thực, dũng cảm nhận sai lầm và kiên quyết đấu tranh sửa chữa, khắc phục để luôn tiến bộ, trưởng thành. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí do Đảng khởi xướng nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả quan trọng, được dân mến, dân tin. Tinh thần đấu tranh “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm” của Đảng đã khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân an tâm, đồng thuận với  Đảng.

Những kết quả đó càng khẳng định danh dự, lương tâm, trách nhiệm và là thước đo giá trị của một Đảng cầm quyền chân chính. Từ đó, thôi thúc từng đảng viên thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cần phải được kiên quyết, kiên trì đấu tranh, quét sạch. Đó chính là “chặt cành để cứu cây”; “kỷ luật một người để cứu muôn người” vì đạo đức, thanh danh và sự sinh tồn của Đảng. 

Quyết tâm và sáng tạo vì thắng lợi kép

Cuối tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước nức lòng khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Nức lòng bởi Đảng ta khẳng định: “coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết”. Nức lòng bởi truyền thống vì dân, trọng dân của Đảng ta được phát huy cụ thể, thiết thực nhất trong lúc đại dịch, thiên tai hoành hành. Trong lũ dữ miền Trung, đã có những cán bộ, sỹ quan sẵn sàng đi vào nơi nguy hiểm, hy sinh tính mạng để cứu dân. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, toàn thể nhân dân, các doanh nghiệp cùng vào cuộc, cùng nhân lên nghĩa đồng bào, tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Càng nức lòng hơn, khi đến nay hầu hết các quốc gia giàu có trên thế giới đều khốn đốn vì đại dịch, thì Việt Nam vẫn là một nơi an toàn, nhân nghĩa, giữ được mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực và trên thế giới.  Hơn thế, ta đã hoàn thành tốt và đảm nhận vai trò dẫn dắt trong trọng trách năm Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Những kết quả đó là thể hiện sinh động đạo đức, trí tuệ của Đảng ta. Càng sinh động hơn khi trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đã đặt ra yêu cầu: Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải hướng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Một mùa xuân mới lại đến với đất nước ta, đánh dấu một nhiệm kỳ lãnh đạo mới của Đảng ta. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước mong mỏi và tin tưởng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, là đạo đức, là văn minh để thích nghi với tình hình mới, đưa đất nước lên tầm cao mới.

Thu Hà

Tin cùng chuyên mục