Hàm Yên biểu dương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05

- Sáng 9-4, Huyện uỷ Hàm Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Huyện uỷ trao quà biểu dương cho các tập thể.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Tập thể cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã xác định rõ nội dung trọng tâm, đột phá phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thực hiện nội dung trọng tâm lãnh đạo thay đổi diện mạo thị trấn Tân Yên khang trang, sạch đẹp hơn và giải quyết dứt điểm một số việc tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều đơn vị, cá nhân thực hiện Chỉ thị tạo sức lan toả mạnh mẽ.

Thời gian tới, Huyện uỷ tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc việc học tập chuyên đề hằng năm bằng hình thức phù hợp, hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.­ Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các giải pháp nhân rộng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ biểu dương 29 tập thể và 45 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020. Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020.                                               

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục