Học Bác những việc làm cụ thể, thiết thực

TQĐT - Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị sôi nổi, sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Qua việc học tập Bác, đã tạo chuyển biến, tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Hiệu quả trong triển khai thực hiện

Từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ thực hiện Chỉ thị 05 là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”, trên cơ sở đó, hàng năm đề ra nội dung đột phá để thực hiện. Năm 2017, 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn việc “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” là nội dung đột phá trong chỉ đạo thực hiện.


Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại thôn Yên Ninh,
xã Phúc Ninh (Yên Sơn).

Xác định làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), tỉnh tập trung vào ba vấn đề: Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai các mục tiêu, định hướng lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Việc triển khai các nội dung đột phá là cơ sở để xem xét đánh giá thường xuyên và hàng năm vai trò tổ chức thực hiện của người đứng đầu và chất lượng hoạt động của mỗi tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch chuyên đề về nội dung đột phá của các chi bộ, đảng bộ cơ sở và những việc làm theo Bác của các ủy viên BCH, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nhờ vậy, nội dung đăng ký, lựa chọn việc làm theo đã bám sát với yêu cầu thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.

Các cơ quan hành chính nhà nước lựa chọn nội dung đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang cần được tập trung chỉ đạo như: Sở Nội vụ “Tiếp tục tuyên truyền về cải cách hành chính; khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”; Sở Tài chính “Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung đối với công tác phòng, chống lãng phí tại cơ quan”; Sở Tư pháp “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả”; Sở Tài nguyên và Môi trường “Triển khai vận hành mô hình một cửa điện tử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan trên mạng Internet”...

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn tỉnh có 64 tập thể và 85 cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Mỗi tập thể, cá nhân đều có cách làm hiệu quả gắn với việc làm cụ thể. Trong đó: Nhiều giáo viên đăng ký nội dung kèm cặp, giúp đỡ những em học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh chậm tiến; đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện thực hiện tốt 12 điều y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; các chi bộ thôn vận động nhân dân chăm sóc, nâng cao năng suất, sản lượng theo mô hình thâm canh tăng năng suất đối với các loại cây trồng, vật nuôi, xây dựng đường bê tông, nhà văn hóa…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp... Các địa phương xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như: Giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính... Điển hình là huyện Chiêm Hóa thực hiện hiệu quả công tác giải phóng lòng đường, vỉa hè trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Hầu hết các huyện, thành phố đều tập trung vào công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt được kết quả rất tích cực. 


Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bên Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống “một cửa” điện tử; triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 cho thấy, tất cả các địa phương đều nỗ lực cải cách rất ấn tượng. Chỉ trong 4 năm (từ 2014 đến 2017), chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từ thứ hạng 63 đã tăng 24 bậc, lên thứ hạng 39; chỉ số PAPI tăng 35 bậc, lên vị trí 19 trong 63 tỉnh, thành phố.  Về chỉ số cải cách hành chính, năm 2017 tỉnh xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố cả nước, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2016. 

Kịp thời khắc phục hạn chế

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Ở một số chi, đảng bộ còn lúng túng trong tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị, còn có biểu hiện hình thức trong đánh giá kết quả thực hiện; một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung đăng ký việc “làm theo”, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá còn chung chung, chưa tạo ra hiệu quả và sự chuyển biến trong thực tiễn, công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình còn ít, sức lan tỏa của các điển hình còn hạn chế… Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã được các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng khắc phục.

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, nhiều cấp ủy, địa phương đã có cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05, giải pháp quan trọng nhất là mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn các nhiệm vụ đột phá sát thực; phải tìm tòi những việc làm mới, cụ thể, tránh lối mòn trong tư duy và trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc đưa ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị không được chung chung, không làm theo hình thức. Ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều có những điểm vướng mắc, vấn đề nổi cộm, vì vậy cần tập trung khắc phục ngay; đồng thời phải đưa việc học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể nhất, thiết thực nhất đến đời sống của nhân dân.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục