Na Hang 84 tập thể, cá nhân được khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

- Ngày 10-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị.

5 năm qua, Đảng bộ huyện tiếp tục duy trì đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ; nghiêm túc triển khai quán triệt, học tập chuyên đề từng năm bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Nhiều cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Trong 5 năm, Đảng bộ huyện có 84 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung trong sinh hoạt định kỳ, thường xuyên của các chi, đảng bộ cơ sở. Tập thể, cá nhân sẽ đăng kí việc “làm theo” xuất phát từ những việc còn hạn chế để tập trung khắc phục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ huyện đến cơ sở thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đăng ký “làm theo”; tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là xây dựng tác phong làm việc khoa học, sát thực tiễn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân".

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 14 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân thành tích tiêu biểu trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.                                                              

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục