Những điển hình cựu chiến binh học Bác

TQĐT - Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chú trọng lựa chọn nội dung, cách làm phù hợp với địa phương là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội CCB các cấp. Với cách làm này đã có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo gương Bác.

Là Chi hội trưởng Chi hội Khau Cau, xã Phúc Yên (Lâm Bình), anh Lý Văn Sủ, luôn đầu tàu, gương mẫu, tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần “CCB gương mẫu” hiến công, hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn, nội đồng. Từ năm 2016 đến nay, Chi hội CCB thôn Khau Cau đã đóng góp trên 350 ngày công và hơn 20 triệu đồng xây dựng kênh mương, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn. Là chi hội trưởng, phát huy tinh thần gương mẫu, anh đã động viên gia đình hiến hơn 150 m đất cho thôn làm đường giao thông.  


Hội CCB tỉnh biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn ông Đinh Phương Đông, Chủ tịch Hội CCB xã Minh Hương (Hàm Yên) lại nêu gương trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông thường xuyên xuống các thôn, bản gặp gỡ đồng bào Mông, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động bà con không theo tà đạo, tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua nắm tình hình địa bàn, ông đã tham mưu đề xuất với xã kịp thời hỗ trợ làm nhà, cứu đói cho một số hộ khó khăn, vận động được 36 em học sinh người Mông đi học trở lại.

Trong 2 năm qua, tổ chức Hội CCB các cấp trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung chuẩn mực, đột phá phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương và đơn vị. Trong đó, nổi bật là các nội dung: “3 không” của Hội CCB thành phố Tuyên Quang; “Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo” của Hội CCB Chiêm Hóa; “Giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi và làm tốt công tác tình nghĩa trong Hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Hội CCB Na Hang...

Học và làm theo Bác, hàng năm Hội CCB thành phố đều lựa chọn đăng ký một việc làm phù hợp theo sát chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động của hội. Kết quả, các cơ sở hội đã xóa 13 hộ CCB nghèo, 3 nhà tạm. Hiện nay 5/13 xã, phường không còn hộ CCB nghèo. Trong 2 năm, Hội CCB các phường đã tuyên truyền, vận động gần 3.600 trường hợp tháo dỡ mái che, mái vẩy, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các chi hội thực hiện 34 tuyến đường CCB tự quản...

Hội CCB xã Kim Phú (Yên Sơn) đăng ký nội dung “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”. Hội CCB xã đã chỉ đạo các chi hội xác định ít nhất một việc làm cụ thể còn hạn chế về tư tưởng, đạo đức và trong thực hiện nhiệm vụ được giao để tập trung khắc phục; xây dựng tiêu chí cụ thể gắn việc thực hiện phong trào phát triển kinh tế, thực hiện tiêu chuẩn đạo đức với cuộc vận động “CCB gương mẫu” trong hội viên.

Trong 2 năm, Hội CCB xã đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp được hơn 2.000 ngày công và hơn 820 triệu đồng xây dựng đường giao thông nội đồng, lắp ghép cấu kiện bê tông, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang bờ rào, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo... Đặc biệt, Hội đã vận động cán bộ, hội viên quyên góp được hơn 30 triệu đồng, 42 ngày công hỗ trợ CCB nghèo Hoàng Văn Tin ở xóm 5 làm mới nhà ở. 

Đây là những mô hình, những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo Bác, trở thành phong trào, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp trong tỉnh.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục