Sức lan tỏa trong học tập làm theo Bác

- Tuyên Quang tự hào là quê hương cách mạng, ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sự kiện trọng đại của dân tộc. Bác đã để lại những giá trị tinh thần, tính nhân bản sâu sắc của người chiến sỹ cách mạng cộng sản kiên cường. Học tập và làm theo gương Bác luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vận dụng để nỗ lực ra sức thi đua, xây dựng, kiến thiết, bảo vệ quê hương, xây dựng tỉnh phát triển khá như ngày hôm nay.

Khắc ghi tình cảm của Bác với vùng quê cách mạng

Tuyên Quang là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, có vị thế chiến lược quan trọng trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang được chọn làm “Thủ đô Khu Giải phóng”; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang một lần nữa lại vinh dự được chọn làm “Thủ đô Kháng chiến”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, làm việc gần 6 năm tại 20 địa điểm khác nhau ở Tuyên Quang, Người đã để lại trong tâm khảm các thế hệ cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn tự hào có những tháng năm gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, có được tình cảm đặc biệt của Người.

Mỗi cán bộ công chức học Bác để nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.
(Ảnh: Cán bộ Bộ phận Một cửa thành phố Tuyên Quang hướng dẫn người dân thực hiện TTHC).

Xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ và Trung ương Đảng, quân và dân Tuyên Quang đã lập nhiều chiến công vang dội, đập tan các cuộc tấn công của thực dân Pháp. Suốt chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn làm trọn nhiệm vụ thiêng liêng xây dựng, bảo vệ Thủ đô Kháng chiến; bảo vệ an toàn tuyệt đối Bác Hồ và các cơ quan đầu não kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Những địa danh: lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, đình Hồng Thái, Kim Bình, Kim Quan, Bình Ca, Khe Lau... của Tuyên Quang mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam.

Ghi nhớ sâu sắc và quyết tâm làm theo lời Bác Hồ dạy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập và công tác giành nhiều thành tựu quan trọng, viết tiếp trang sử vẻ vang trong giai đoạn mới. Việc học tập làm theo Bác luôn được các thế hệ Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang cụ thể hóa vào trong mỗi việc làm, hành động cụ thể trên mọi lĩnh vực có sức lan tỏa mạnh mẽ đến đời sống của mỗi người dân.

Tạo sức lan tỏa trong học tập làm theo Bác

Để những nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, bên cạnh những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 thông qua nhiều nội dung, hình thức, giải pháp thiết thực; chú trọng lựa chọn nội dung, vấn đề trọng tâm chỉ đạo; quan tâm lãnh đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; đề cao việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác. Từ đó tạo sức lan tỏa trong việc học Bác tới mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Việc học Bác được phát huy trách nhiệm, tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc đăng ký nội dung đột phá, cam kết thực hiện kế hoạch cá nhân. Các chương trình đột phá được tập trung lựa chọn và đăng ký thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, xác định rõ lộ trình thực hiện; từ đó đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình tại cơ sở được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Thế Tài, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) cho biết: Đảng ủy xác định 4 nội dung đột phá tập trung vào lĩnh vực chỉnh trang đô thị như xây dựng hệ thống cấp thoát nước có tấm lắp bằng bê tông cốt thép tại các khu dân cư; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường toàn thị trấn; lắp đặt hệ thống cột cờ tại các khu dân cư; lắp đặt biển số nhà... Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt cùng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân thị trấn, đến nay, tất cả các nội dung đột phá Đảng bộ thị trấn đã đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 đều đã hoàn thành 100% kế hoạch. Khẳng định, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ thị trấn đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Cán bộ xã Thanh Tương (Na Hang) xuống giúp bà con thôn Bản Bung sản xuất lúa mùa.

Việc học tập và làm theo Bác ở những chi bộ thôn, bản được hiện bằng những việc làm như: vận động nhân dân tham gia làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, cải tạo công trình thủy lợi, hỗ trợ người dân thoát nghèo... Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên đều là những người gương mẫu trong học tập, làm theo Bác, đi đầu trong thực hiện các phong trào để người dân làm theo. Đã có hàng nghìn km đường bê tông nông thôn, gần 1.000 nhà văn hóa thôn được xây mới. Tuyên Quang từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM thì đến nay, trung bình các xã đã đạt 15 tiêu chí/xã. Đây chính là những kết quả từ việc đăng ký nội dung đột phá và thực hiện kế hoạch học tập, làm theo Bác ở mỗi địa phương.

Đối với Chi bộ thôn Minh Lợi, xã Trung Minh (Yên Sơn) giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của cả chi bộ trong những năm gần đây. Đồng chí Bàn Văn Lâm, Bí thư Chi bộ thôn Minh Lợi cho biết, trong học tập, làm theo Bác chi bộ xác định trước hết bản thân các gia đình đảng viên phải đi trước thoát nghèo. 18/18 đảng viên đều đã thoát nghèo, từ đó tuyên truyền để bà con chuyển đổi cách thức làm ăn kinh tế, tạo động lực cho bà con vươn lên. Từ một thôn có trên 80% hộ nghèo, đến nay thôn Minh Lợi chỉ còn dưới 10% hộ nghèo, giúp thôn sớm đạt tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Sự quyết liệt từ cấp ủy đảng, chính quyền và sự gương mẫu từ những người đứng đầu cấp ủy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện Chỉ thị 05 vào đời sống, thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Học Bác đã có nhiều tấm gương đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thôn bản. Các bác sỹ tận tình vì bệnh nhân, các thầy cô giáo hết lòng giúp đỡ các em học sinh vươn lên trong học tập... Việc học tập Bác không chỉ khơi gợi ý chí vươn lên xây dựng đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc mà còn có sự nghĩa tình của người dân Tuyên Quang. Trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta đều thấy ấm lòng ở mỗi điểm chốt, khu vực cách ly người dân đã quyên góp ủng hộ từng quả trứng, mớ rau, bao gạo. Những người dân huyện vùng cao Lâm Bình vốn còn rất khó khăn nhưng bằng tấm lòng tương thân, tương ái đã góp hàng chục tấn nông sản để góp phần chia sẻ khó khăn với người dân Thủ đô bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định nội dung với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Tuyên Quang có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát triển nhanh, bền vững”. Đây chính là những hành động thiết thực cụ thể hơn nữa để việc học tập, làm theo Bác trở thành động lực quan trọng, giải pháp quan trọng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục