Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi sáng mỗi việc làm

TQĐT - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong  nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân... tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh như ánh dương soi sáng trong mỗi việc làm, trong từng hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây đắp tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trường THCS Trần Phú, thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) thi đua dạy tốt, học tốt.

Chuyển biến trước hết là nhận thức về Chỉ thị 05 được nâng lên không chỉ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà nhân dân cũng biết tới quyết tâm của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, các cấp ủy đã chủ động và tổ chức thực hiện một cách khoa học, phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Việc triển khai đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở nên thiết thực theo phương châm “rõ người, rõ việc”. 

Để thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã chỉ đạo quyết liệt các tổ chức đảng chọn và tập trung vào những việc còn tồn tại, hạn chế về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh mà Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp tổ chức thẩm định việc đăng ký nội dung theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể các chi bộ, đảng bộ cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, những nội dung đăng ký làm theo đã được cụ thể, tập trung vào những tồn tại, khuyết điểm của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hạn chế được tình trạng đăng ký chung chung, không sát thực tế.

Đảng bộ xã Nhân Lý là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến rõ nét sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của huyện Chiêm Hóa. Đồng chí Hà Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, trong năm 2017, Đảng bộ xã đã lựa chọn nội dung tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt trong năm 2016. Với quyết tâm học và làm theo Bác, cán bộ, công chức xã đã tăng cường xuống cơ sở, gần gũi với nhân dân để tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng, làm cây rau màu, cây ngô đông và tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm. Nhờ vậy, năm 2017, một số chỉ tiêu kinh tế của xã năm trước đạt thấp nay đã đạt và vượt kế hoạch như diện tích trồng cây vụ đông, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

Không chỉ ở Chiêm Hóa, ở các địa phương khác trong tỉnh đã xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Thực hiện Chỉ thị 05, không ít nơi đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong giải phóng mặt bằng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Vệc xây dựng các chuẩn mực đạo đức đã được các cơ quan, đơn vị triển khai phù hợp với những yêu cầu, đặc thù của ngành, dễ thực hiện. Trên tinh thần những đổi mới của Chỉ thị 05, việc làm theo Bác cũng rõ ràng đối với từng cán bộ, đảng viên. Vì vậy đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện chỉ thị. Điển hình là tấm gương tận tụy của cô giáo Nguyễn Thị Thắm, trường THCS Trần Phú, thị trấn Tân Bình (Yên Sơn) trong hai năm học liên tiếp đã nhận giúp đỡ em Hoàng Thu Thùy, là con hộ nghèo. Thùy học khá nhưng không có điều kiện học tập như những bạn khác. Cô Thắm luôn động viên, giúp đỡ em về sách vở, tinh thần để em vươn lên trong học tập. Năm học vừa qua, Thùy vinh dự được nhận học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường”.

Phát huy những kết quả đạt được trong suốt quá trình liên tục kiên trì học và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần quan tâm đề ra những cách làm sáng tạo, chủ động, phát hiện và nhân rộng những điển hình, có sức thuyết phục trong nhân dân. 

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục