Yên Sơn biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05

- Ngày 9-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 5 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

5 năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, xây dựng và bám sát kế hoạch của cấp ủy cấp trên để xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo bài bản, khoa học và chặt chẽ, đúng quy định. Cấp ủy các cấp đã xác định những nội dung đột phá trong học tập và làm theo bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng.

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Toàn huyện đã có 51 tập thể, 52 cá nhân tiêu biểu từ cấp huyện trở lên được khen thưởng, biểu dương qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả của Đảng bộ, nhân dân trong huyện trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí đề nghị, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục xác định là việc làm thường xuyên, liên tục bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa thiết thực. Các chi, đảng bộ, đảng viên đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các nội dung đăng ký làm theo, xác định cụ thể khâu đột phá; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc những tồn tại, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cụ thể kịp thời.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 21 tập thể, 29 cá nhân tiêu biểu; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương 24 cá nhân, tập thể, trong đó đề nghị tặng Bằng khen 2 cá nhân, 5 tập thể có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị.     

 Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục