Cần thiết thực từ chi bộ

- Theo tôi, việc định hướng, ban hành Nghị quyết để đưa các mô hình mới vào giúp người dân phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống phải thực sự sát và cụ thể từ mỗi chi bộ.

Đảng viên Sớ Văn Nam, Chi bộ thôn Ghềnh Nà, xã Công Đa (Yên Sơn)

Hiện nay, việc học tập kinh nghiệm, kiến thức từ các địa phương khác nhau là rất thuận lợi, có thể từ các phương tiện truyền thông, sách báo, Internet... Tuy nhiên, việc đưa các mô hình mới phải thực sự được chắt lọc, phù hợp với điều kiện thực tế và cách thức sản xuất của người dân địa phương. Ở Chi bộ thôn Ghềnh Nà, xã Công Đa, từ Nghị quyết của chi bộ về phát triển kinh tế trang trại, nhiều đảng viên tích cực học hỏi thực hiện nhiều mô hình thành công như mô hình kinh tế vườn rừng, trang trại lợn, chăn nuôi trâu… Bên cạnh đó, đảng viên cần gắn cho mình trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật cho quần chúng để cùng nhau phát triển kinh tế từng bước vươn lên ổn định cuộc sống tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục