Phòng chống tham nhũng phải từ gốc

- Thời gian qua, công  tác phòng chống tham nhũng của Đảng rất mạnh mẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, việc chống tham nhũng về lâu dài, muốn đạt hiệu quả phải có cơ chế làm sao để cán bộ không muốn, không thể và không dám tham nhũng.

Đảng viên Nguyễn Như Long
Chi bộ tổ 13, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang)

Cái gốc của vấn đề ở đây là người được giao chức trách nhiệm vụ phải có đủ tâm, đủ lực, đủ tài; Đảng cũng xây dựng được một hệ thống quy định có tính phòng ngừa, trong đó, tập trung hướng vào chuyện không dám tham nhũng bằng hình phạt đúng mức, chính sách chặt chẽ, công khai minh bạch và sự giám sát của người dân. Có như vậy mới giải quyết tận gốc vấn đề này.

Tin cùng chuyên mục