Quan tâm thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

- Thời gian qua, các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước từng bước phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền người quản lý doanh nghiệp, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Phương Nam
Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về pháp luật lao động, về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều việc làm cho lao động. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì chủ doanh nghiệp càng có điều kiện quan tâm đến việc thành lập, tạo điều kiện cho tổ chức Đảng được hoạt động hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục